Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok (www.klas-servis.sk) je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Ako náš vážený zákazník týmto vyjadrujete záujem dostávať pravidelné informácie o výrobkoch, službách, zľavách, akciách a súťažiach od spoločnosti Peter Klas, s.r.o., IČO: 36279021, so sídlom: Pri Kalvárii 17, 91701 Trnava, a vôľu, aby spoločnosť Peter Klas, s.r.o. spracovávala Vaše osobné údaje na marketingové účely.

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom zasielania informácií o aktuálnych akciách a súťažiach a zabezpečenie Vašej účasti v nich, ponúkanie našich výrobkov a služieb, výskum trhu, zvyšovanie kvality a komplexnosti našej komunikácie s Vami a marketingového analyzovania a profilovania s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a potrebám ďalších zákazníkov. Z tohto dôvodu udeľujete súhlas so spracovaním údajov v rozsahu a spôsobom nižšie uvedenom.

Oslovovať Vás môžeme prostredníctvom telefónneho hovoru, SMS, E-mailom, poštovou zásielkou či prostredníctvom sociálnej siete. Tento súhlas nám poskytujete na dobu 5 rokov alebo dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. meno, priezvisko, poštová adresa, telefón, e-mail), informácie o zakúpených výrobkoch a službách, o nárokoch na zľavy a iné výhody, o našej predchádzajúcej komunikácii alebo inom kontakte, informácie získané o Vás u verejne dostupných zdrojov (z OR alebo sociálnej siete) alebo internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich služieb.

Naša spoločnosť nikdy neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám pre ich marketingové alebo iné obchodné aktivity. Vaše osobné údaje bude naša spoločnosť spracovávať automatizovane i manuálne len za pomoci vlastných zamestnancov alebo zmluvných parterov, ktorí pre nás technicky zabezpečujú distribúciu našich obchodných a reklamných materiálov.

Túto voľbu môžete kedykoľvek písomne zmeniť, rovnako tak je Váš súhlas dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje nebudeme naďalej spracovávať na účel, na ktorý sme nám poskytli svoj súhlas.

Bližšie informácie súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov nájdete v dokumente „informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý je k dispozícii vo všetkých prevádzkach Peter Klas, s.r.o.